Skip to Content
 

Osteopatia – całościowe podejście do zdrowia

Co leczy osteopata

Twórcą tego kierunku w medycynie jest amerykański chirurg E.T. Steel. Z czasem ten kierunek stał się bardzo popularny w USA i Europie.

Podstawowe zasady osteopatii

Osteopatia traktuje ciało człowieka jako całość. Twierdzi również, że istnieje związek między jego elementami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Układ kostno-mięśniowy, nerwowy, układ krążenia i układ hormonalny oraz narządy wewnętrzne stanowią jedność. W wyniku takiego podejścia do organizmu człowieka, lekarz osteopata rozpatruje chorobę nie konkretnego narządu, lecz całego  systemu funkcjonowania człowieka.

Osteopatia

Мetody leczenia i diagnozowania

Podstawowym narzędziem osteopaty są ręce. Doświadczony specjalista na podstawie napięcia mięśni, przesunięcia kości, napinania ścięgna i rytmu narządów wewnętrznych jest w stanie określić podstawową przyczynę choroby. Leczenie pacjenta odbywa się ręcznie, jednakże, w przeciwieństwie do terapii manualnej takie leczenie nie jest stresowe. Łagodne i bezbolesne rozluźnienie mięśni i tkanek łącznych całkowicie usuwa ognisko napięcia.

osteopatia leczenie

Podstawowe rodzaje osteopatii

  • Leczenie chorób układu oporowo-ruchowego, kręgosłupa
  • Przywrócenie współdziałania kości czaszki i kości krzyżowej
  • Leczenie narządów wewnętrznych

Profilaktyka chorób

Współczesny człowiek jest ciągle narażony na wpływ środowiska, stałe stresy i chroniczne zmęczenie. Oczywiście, przy takim rytmie życia, brak jest równowagi w organizmie. Prewencyjne kontrole u lekarza osteopaty są w stanie zrównoważyć nasz organizm oraz przywrócić radość życia.